V HK Trebišov je dnes pamätný deň

Dnešný deň je v trebišovskom hokeji pamätný, pretože pred pätnástimi rokmi v Trebišove odštartoval „veľký“ hokej. TREBIŠOV. 26. júl 1996 sa nezmazateľne zapíše do histórie Trebišova. V tento deň bola na tunajšej radnici uzatvorená zmluva o spolupráci medzi firmou Wagon Slovakia, a. s., Košice, zastúpenou Ľudomírom Capom, mestom Trebišov, zastúpeným primátorom Dušanom Poľackým a Hokejovým klubom VTJ Trebišov, zastúpeným Jánom Ujhelyim a Vladimírom Kmecom. Predmetom tejto zmluvy bolo zabezpečenie prevádzkovania činnosti HK VTJ Trebišov v sezónach 1996/97 a 1997/98. Ako sa to všetko začalo? Prvé myšlienky sa začínali rokom 1987, keď sa rozhodlo o výstavbe zimného štadióna. V decembri 1991 bola verejnosti sprístupnená umelá ľadová plocha. Bola síce ešte nezastrešená, ale umelý ľad bol, rovnako tak aj prevádzková budova, trafostanica a inžinierske siete. Tak sa na ľade začala stretávať skupina milovníkov hokeja. V neskorých večerných hodinách hrávali hokej a po ňom diskutovali o nevyhnutnosti vytvorenia hokejového klubu. Boli to vo väčšine ľudia, ktorí to mysleli s hokejom naozaj úprimne. Tak v januári roku 1992 vznikol Hokejový organizačný výbor. V mesiacoch február a marec toho istého roku zorganizoval 1. ročník turnaja O pohár primátora mesta Trebišov. Táto akcia bola zameraná na propagáciu ľadového hokeja s úmyslom pritiahnuť na zimný štadión čo najširšie masy, hlavne deti a mládež. Dôvod bol vytvoriť družstvá a začať pravidelne trénovať. Starších žiakov vedie Jozef Biro a Ján Chovanec. Za pomoci rodičov začali pravidelne trénovať aj mladší žiaci. Trénermi tohto družstva sú Michal Kopas a Rudolf Horoško. O niečo neskôr začala aj prípravka, ktorú vedie Jaroslav Papák a pomáha mu Milan Kmeť. Záujem zo strany žiakov bol veľký. Predsavzatia o vzniku klubu nadobudli konkrétnu podobu na jeseň roku 1992, keď 28. októbra boli konferenciou schválené stanovy. Zvolený výbor tvorili: Ján Ujhelyi, Blažej Šiplák, Rudolf Horoško, Jaroslav Papák, Jozef (Vilo) Biro, Michal Kopas, Štefan Hlebaško, Ján Varga a Michal Horoško st. Klimatické podmienky mesta a prevádzka umelej ľadovej plochy potvrdili nutnosť jej zastrešenia. 12. novembra 1994 bol zimný štadión v Trebišove na Varichovskej ulici slávnostne otvorený. V rámci otvorenia sa uskutočnilo hokejové stretnutie HC VSŽ Košice - HC MEZ VTJ Michalovce. Toto športové podujatie zároveň preverilo organizátorov a usporiadateľov podobných akcií. Čerešničkou na torte bolo prípravné medzištátne hokejové stretnutie žien Slovensko - Rusko. Členom výboru a všetkým, ktorí sa pohybovali okolo hokeja, však bolo jasné, že činnosť klubu bude možná len vtedy, keď sa nájde silný sponzor. Začala sa realizovať myšlienka o zlúčení s armádou a vytvorení HK VTJ Trebišov. K zlúčeniu došlo v júni 1995. V tom istom roku do krajských súťaží nastúpili mladší žiaci a prípravka. Už v ročníku 1996/97 došlo k stretnutiu zástupcov hokejového klubu HK VTJ a generálneho sponzora Wagon Slovakia Košice, ako aj zástupcami mesta. Bola podpísaná zmluva o spolupráci, čím bol položený základ k vzniku HK VTJ Wagon Slovkia Trebišov. Zakladala sa tak tradícia nového športového odvetvia v Trebišove - tradícia ľadového hokeja.
utorok 26. 7. 2011 | lt, ra
www.korzar.sk
26.07.2011 17:35:14
Romi - Admin
Online hokejový manažér - zahraj sa na skutočného hokejového manažéra!
Admin: rominho22@azet.sk
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one