Rada SZĽH bilancovala hokejovú sezónu 2012/2013

BRATISLAVA (SZĽH) - V kongresovej sále hotela DoubleTree by Hilton v Bratislave sa vo štvrtok 20. júna 2013 uskutočnilo rokovanie Rady Slovenského zväzu ľadového hokeja.  Okrem bilancovania uplynulej sezóny 2012/2013, delegáti Rady SZĽH schválili doplnky k poriadkom a smerniciam SZĽH,  rozpočet SZĽH na rok 2013 a na návrh Výkonného výboru SZĽH schválili prepožičanie titulu „Čestný prezident SZĽH" Ing.Jurajovi Širokému.

Z osemdesiatosem pozvaných delegátov Rady SZĽH s hlasom rozhodujúcim bolo na rokovaní prítomných 77 delegátov, účasť delegátov na Rade bola 87,5-percentná, t.j. Rada SZĽH 2013 bola uznášaniaschopná. Po Kongrese SZĽH druhé najvyššie hokejové fórum, ktoré je na programe každý rok, otvoril prezident SZĽH Igor Nemeček. V úvode svojho príhovoru prítomným delegátom a hosťom pripomenul, že v uplynulých dvanástich mesiacoch opustili hokejové rady viaceré osobnosti slovenského hokeja  -  člen VV SZĽH Vlastimil Chvojka, člen Siene slávy slovenského hokeja František Gregor, Milan Gregor, Dušan Jendek, Miroslav Droppa, Juraj Milý, Ernest Horák, Dušan Kubík a ďalší... a požiadal ich o uctenie si ich pamiatky minútou ticha.

Vo svojom príhovore Igor Nemeček zhodnotil uplynulú sezónu z pohľadu reprezentačných družstiev, súťaží riadených SZĽH, práci sekretariátu. Vo svojom prejave neobišiel ženský hokej,  veľkú časť svojho príspevku venoval  mládežníckemu hokeju a projektom realizovaných v uplynulom období,  finančnému zabezpečeniu zväzu a s tým spojenou dohodou s marketingovou spoločnosťou Infront...

Následne pred delegátmi Rady SZĽH vystúpili jednotliví členovia Výkonného výboru SZĽH s príspevkami za ich oblasti pôsobnosti  s odpočtom úloh z Programového vyhlásenia VV SZĽH 2011 - 2015. Člen Výkonného výboru SZĽH zodpovedný za oblasť ekonomiky Juraj Bakoš  predložil delegátom Rady SZĽH na schválenie návrh rozpočtu Slovenského zväzu ľadového hokeja na rok 2013. Delegáti Rady SZĽH v hlasovaní rozpočet zväzu na rok 2013 schválili. Delegáti Rady SZĽH 2013 taktiež schválili kooptovanie člena VV SZĽH JUDr.  Vladimíra Palečku miesto zosnulého člena VV SZĽH Vlastimila Chvojku.

Predseda Legislatívnej komisie SZĽH  Juraj Koval v ďalšom bode rokovania Rady predložil delegátom na schválenie návrhy zmien a doplnkov  Stanov,  poriadkov a smerníc SZĽH, ktoré boli už vopred prejednané na „Dohadovacom legislatívnom konaní" za účasti zástupcov klubov. 

V diskusii vystúpili hlavný metodik SZĽH Andrej Schöber a informoval delegátov Rady SZĽH o projektoch , ktoré SZĽH pripravil a realizuje v oblasti náboru mladých hráčov. Generálny sekretár SZĽH Otto Sýkora v diskusii informoval prítomných delegátov  a hostí o rozhodnutí Výkonného výboru SZĽH vytvoriť odbornú Komisiu pre rozvoj ľadového hokeja na Slovensku. Metodik SZĽH a člen komisie Igor Andrejkovič informoval delegátov o práci komisie, ktorá si na úvodnom rokovaní vo februári 2013 stanovila osem hlavných okruhov tém, ktorým sa bude venovať: 1. Nábor detí, 2. Mládežnícky hokej, 3. Metodika, 4. Tréneri - všeobecne, 5. Reprezentačné výbery SR, 6. Seniorský hokej, 7. Hracie dni súťaží SZĽH, 8. Financovanie. V diskusii vystúpila aj MUDr. Andreja  Švrčková a informovala delegátov o práci Zdravotnej komisie SZĽH a záveroch nedávno uskutočneného  II. Kongresu lekárov slovenských a českých hokejových klubov.

Po schválení uznesenia Rady SZĽH 2013 uzavrel pracovnú časť rokovania delegátov Rady SZĽH prezident SZĽH Igor Nemček. Poďakoval  sa za konštruktívny priebeh Rady SZĽH, do nasledujúcej sezóny všetkým zástupcom klubov zaželal veľa úspechov a pozval ich na slávnostné vyhodnotenie sezóny 2012/2013.

20.06.2013 | Zdroj: SZĽH
22.06.2013 20:27:59
Romi - Admin
Online hokejový manažér - zahraj sa na skutočného hokejového manažéra!
Admin: rominho22@azet.sk
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one