Odborné komisie SZĽH schválené VV SZĽH

Odborné komisie

Odborné komisie SZĽH schválené VV SZĽH dňa 16. júna 2010:

Disciplinárna komisia SZĽH

Ing. Vlastimil Chvojka, predseda
JUDr. Vladimír Palečka, člen
Karol Belko, člen
Robert Svitok, člen
Pavol Remžík, člen (sekretár)
Robert Svitok, člen - činnosť v DK ukončená dňom 16.2.2011
 
Subkomisia DK SZĽH
Disciplinárna komisia  PRO-HOKEJ, a.s.
Vladimír Paštinský, predseda
Ing. Anton Zmajkovič, člen
Milan Strapek, člen
 
Matričná komisia SZĽH
Ing. Roman Štamberský, predseda
Vladimír Paštinský, člen
Jozef Rusnák, člen
Mgr. Oľga Radičová, člen
Vladimír Danek, člen
 
Legislatívna komisia SZĽH
Ing. Vlastimil Chvojka, predseda
Ing. Roman Štamberský, člen
JUDr. Vladimír Palečka, člen 
Mgr. Oľga Radičová, člen
Vladimír Danek, člen
Mgr. Zuzana Zajíčková, člen
Ing. Vladimír Baluška, člen
Milan Vrančík, člen
Karol Belko, člen
JUDr. J. Pukalovič, člen
JUDr. Marián Holý, člen
Pavol Remžík, člen (sekretár)

Arbitrážna komisia SZĽH

JUDr. Vladimír Palečka, predseda
Ing. Roman Štamberský, člen 
Vladimír Paštinský, člen
Jozef Rusnák, člen
Pavol Remžík, člen (sekretár)
 
Komisia pre prevod súťažných licencií SZĽH
Ing. Vlastimil Chvojka, predseda
PaedDr. Igor Nemeček, člen
Mgr. Zuzana Zajíčková, člen
Ing. Roman Štamberský, člen
Ing. Vladimír Baluška, člen
Karol Belko, člen (sekretár)

Komisia mládeže SZĽH
Ing. Roman Štamberský, predseda
Mgr. Igor Andrejkovič, PhD., člen
Mgr. Miroslav Valíček, člen
Jozef Gubala, člen
Drahotín Mydlo, člen
Rudolf Lauff st., člen
Róbert Kompas, člen
Pavol Remžík, člen
Oldřich Štefl, člen
Mojmír Božik, člen
Karol Belko, sekretár


Komisia rozhodcov SZĽH
Ing. Dalibor Beniač, predseda

Miloš Grúň, člen

Ing. Jaroslav Marušin, člen

Milan Vrančík, člen

Róbert Svitok, člen (sekretár)
 
Trénersko-reprezentačná komisia SZĽH
PaedDr. Ján Filc, predseda

Mgr. Štefan Mikeš, člen

Tibor Daniš, člen

Mgr. Richard Turaz, člen

Branislav Šajban, člen
Miroslav Karafiát, člen

Stanislav Kubuš, člen
PhDr. Vladimír Šťastný, PhD. člen

Mgr. Ľubomíra Kožanová, člen (sekretárka)


Marketingová komisia SZĽH
Martin Ryba, predseda

Mgr. Miroslav Valíček, člen

Ing. Pavol Lančarič, CSc., člen

Anton Molnár, člen


Komisia pre rozvoj regiónov
JUDr. Dárius Rusnák, predseda

Jozef Gubala, člen
Mgr. Miroslav Marcinko, člen
Rudolf Lauff, člen 

Karol Belko, člen (sekretár)

Metodická komisia SZĽH
Pavol Siroťák, predseda
PaedDr. Igor Tóth, PhD., člen 
Mgr. Igor Andrejkovič, PhD., člen

regionálni metodici


Akreditačná komisia SZĽH

Mgr. Igor Andrejkovič, PhD., predseda

PaedDr. Igor Tóth, PhD., člen

Pavol Siroťák, člen

Edičná komisia SZĽH
PaedDr. Igor Tóth, PhD, predseda

Mgr. Igor Andrejkovič, PhD., člen

Mgr. Andrej Schöber, člen

Mgr. Richard Turaz, člen


Ekonomická komisia SZĽH
Ing. Ľudovít Veme, predseda
Ing. Ján Taraba, člen
Martin Ryba, člen
Ing. Vladimír Baluška, člen
 
Komisia pre investície a rozvoj ZŠ SZĽH

JUDr. Dárius Rusnák, predseda

Ing. Ján Cebuľák, člen

PaeDr. Igor Nemeček, člen

Rudolf Lauff, člen

Ing. Štefan Belvončík, člen

Ing. Vojtech Füry, PhD., člen


Zdravotná komisia SZĽH
MUDr. Dalimír Jančovič, predseda
MUDr. Pavol Klobušický, člen 

Mgr. Ľubomíra Kožanová, člen


Mediálna komisia SZĽH

Ing. Ján Taraba, predseda

Peter Dobiaš, člen

František Morvay, člen

Pavol Komár, člen (printové médiá)

Stanislav Štefánik, člen (TV)

Marek Matušica, člen  (elektronické médiá)

Martin Ryba, člen (Marketing SZĽH)

Michaela Grendelová, člen (OV MS 2011)
18.06.2011 22:36:30
Romi - Admin
Online hokejový manažér - zahraj sa na skutočného hokejového manažéra!
Admin: rominho22@azet.sk
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one