Nový prevádzkovateľ Zimného štadióna Petra Bindasa

Nový prevádzkovateľ Zimného štadióna Petra Bindasa

Budúcnosť Zimného štadióna Petra Bindasa bude riešiť mestské zastupiteľstvo

n 24.10.2015 16:55 - Gelnica
 

Na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční koncom októbra, sa bude prerokovávať aj otázka Zimného štadióna Petra Bindasa.

Jeho prevádzkovateľom sa pravdepodobne stane Správa domov Gelnica, s. r. o. Spomínaná mestská firma prevzala zimný štadión do správy už od 1. apríla 2015, keď sa predchádzajúcemu nájomcovi a zároveň prevádzkovateľovi, Hokejovému klubu Slovan Gelnica, skončila nájomná zmluva.

Hokejový klub vtedy neprejavil o ďalšie prevádzkovanie štadióna záujem a dohľad nad ním prebrala Správa domov Gelnica, s. r. o. so sídlom na Športovej ulici. V súčasnosti spravuje štadión ako objekt, teda mimo prevádzky.

Po schválení mandátnej zmluvy medzi mestom Gelnica ako vlastníkom štadióna a Správou domov Gelnica, s. r. o. ako jeho prevádzkovateľom poslancami mestského zastupiteľstva, by mal byť štadión od 2. novembra tohto roku v prevádzke a sprístupnený verejnosti.

Ľadová plocha aj pre verejnosť

Spravovanie štadióna zahŕňa zabezpečenie prevádzkových revízií a skúšok, zabezpečenie odbornej obsluhy technológie, výrobu ľadu, plánovanie prenájmu ľadovej plochy a tiež zabezpečenie prevádzkovania štadióna podľa mandátnej zmluvy. Zmena prevádzkovateľa sa neodrazí na zmene fungovania verejného korčuľovania.

Mesto Gelnica chce zachovať osvedčený model, teda štadión bude korčuliarom prístupný počas zimnej sezóny v stredu, v piatok a v nedeľu v čase od 17.30 hod. do 19.30 hod. Ponechaná by mala byť aj možnosť využívania ľadovej plochy pedagógmi a žiakmi gelnických škôl ako súčasť vyučovacieho procesu.

Text a foto: Patrícia Papcunová

01.11.2015 10:14:57
Romi - Admin
Online hokejový manažér - zahraj sa na skutočného hokejového manažéra!
Admin: rominho22@azet.sk
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one