Model súťaže a hrací systém 1HL v sezóne 2011/12

I. časť - základná

1HL
- každé družstvo odohrá v základnej časti 26 stretnutí, pričom so súpermi sa stretne 1 x doma a 1 x vonku.
- v rámci projektu HK VSR SR 20 odohrá 14 účastníkov základnej časti 1. HL SR jedno domáce majstrovské stretnutie s družstvom HK VSR SR 20 tak, aby sa stretnutia s HK VSR SR 20 odohrali pred začatím II. časti súťaže.
II. časť NADSTAVBOVÁ - skupina A "O Play-Off" (družstvá 1. až 10. po I. časti)
- družstvá umiestnené po I. základnej časti 1. HL SR na 1. až 10. mieste odohrajú stretnutia o Play-Off
- každé družstvo odohrá v nadstavbovej časti sk. "A" 18 stretnutí, pričom so súpermi sa stretne 1 x doma a 1 x vonku.
- v rámci projektu HK VSR SR 20 odohrá 10 účastníkov nadstavbovej časti sk. "A" jedno domáce majstrovské stretnutie s družstvom HK VSR SR 20 tak, aby stretnutia sa stretnutia s HK VSR SR 20 odohrali pred začiatkom Play-Off.
 
II. časť NADSTAVBOVÁ - skupina B "O Play-Out" (družstvá 11. až 14. po I. časti)
- družstvá umiestnené po I. základnej časti 1. HL SR na 11. až 14. mieste odohrajú stretnutia o Play-Out
- každé družstvo odohrá v nadstavbovej časti sk. "B" 18 stretnutí, pričom so súpermi sa stretne 3 x doma a 3 x vonku.
- družstvá umiestnené po tejto II. časti sk. "B" - O Play-Out na 3. a 4. mieste (v poradí 13. a 14. družstvo 1. HL SR) automaticky zostupujú do 2LS 2012/2013
- družstvo umiestnené po tejto II. časti sk. "B" - O Play-Out na 2. mieste (v poradí 12. družstvo 1. HL SR) odohrá baráž o 1. HL SR s víťazom 2LS 2011/2012
- družstvo umiestnené po tejto II. časti sk. "B" - O Play-Out na 1. mieste (v poradí 11. družstvo 1. HL SR) ukončilo súťažný ročník 1. HL SR.

III. časť - Play-Off
- Do Play-Off Štvrťfinále postupujú družstvá umiestnené po II. nadstavbovej časti sk. "A" na 1. až 8. mieste systémom 1.-8., 2.-7.,3.-6.,4.-5. na tri víťazné stretnutia. Víťazi Štvrťfinále hrajú Semifinále 1.-4.,2.-3. na tri víťazné stretnutia a Finále 1.-2. na štyri víťazné stretnutia.
 
III. časť - Baráž o Tipsport Extraligu, Baráž o 1. HL SR
Baráž o Extraligu odohrajú družstvo umiestnené v Tipsport Extralige na 10. mieste a víťaz 1.HL SR. Barážové stretnutia sa hrajú na štyri víťazné stretnutia zo siedmych možných. Barážové stretnutia o 1. HL SR hrajú 2B / I.HL SR proti 1 / 2LS na štyri víťazné stretnutia zo siedmych možných.
 
Hracie dni a čas:
a) Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Michalovce, Považská Bystrica, Prešov, Senica, Spišská Nová Ves, Trnava a Trebišov = utorok, piatok, nedeľa a sviatok - 17:00 hod.
b) Topoľčany = utorok, piatok, nedeľa, sviatok - 17:30 hod.
c) Detva a Piešťany = utorok, piatok - 18:00 hod., nedeľa, sviatok o 17:00 hod.
d) Bardejov a Púchov = utorok, piatok, nedeľa, sviatok - 18:00 hod.
Stretnutia s HK VSR SR 20 s.r.o. v nedeľu / štvrtok / ostatné dni začínajú podľa vyššie uvedených začiatkov domácich družstiev.

Bodovanie:
Výhra v riadnom hracom čase 3 b., prehra v r.h.č. 0 b., výhra v predlžení alebo po sam. náj. - 2 body, prehra v predlžení alebo po s.n. - 1 bod. Stretnutia s HK VSR SR 20 (Orange 20) sa družstvám 1. HL SR riadne započítavajú do tabuľky.
 
Zostup / postup:
Družstvá umiestnené po Nadstavbovej II. časti sk. B "O Play-Out" na 3. a 4. mieste (v poradí 13. a 14. účastník 1HL SR 2011/2012) zostupujú priamo do 2LS 2012/2013. Družstvo umiestnené po Nadstavbovej II. časti sk. B "O Play-Out" na 2. mieste (v poradí 12. účastník 1. HL SR 2011/2012) odohrá barážové stretnutia s víťazom 2LS 2011/2012 o I.HL SR 2012/2013. Baráž o 1.HL SR športovo-technicky riadi 1. HL SR. Počet účastníkov I. HL SR sa od sezóny 2012/2013 znižuje na 12.
 
Družstvu umiestnenému po Nadstavbovej II. časti sk. B "O Play-Out" na 1. mieste (v poradí 11. účastník 1HL SR) skončila sezóna. V zmysle zmluvy medzi Pro-hokej a.s. a ZOK 1. HL SR do Tipsport Extraligy 2012/2013 postupuje víťaz barážových stretnutí po splnení podmienok postupu uvedených v zmluve. Baráž o Extraligu športovo-technicky riadi Pro-hokej a.s. V zmysle zmluvy medzi Pro-hokej a.s. a ZOK 1. HL SR do 1.HL SR 2012/2013 zostupuje porazené družstvo barážových stretnutí O Extraligu. Štart zahraničných hráčov je stanovený v 1HL SR 2011/2012 na počet 5. Dôrazne upozorňujeme hráčov a kluby na dodržiavanie ustanovení Zákona c. 300/2008, § 19, § 20 a násl., viď www.antidoping.sk
- podmienky pre farmárske družstvá sú stanovené v čl. 25 SP SZĽH, resp. záväzných výkladoch VV SZĽH
 
- Štart hráčov v zmysle čl. 25, písm. g) SP SZĽH sa vo farmárskych družstvách povoľuje do štartu farmárskeho družstva v stretnutiach Play-Off Štvrťfinále 1. HL SR 2011 / 2012 , tzn., že v stretnutiach základnej časti, príp. nadstavbovej časti sk. "A" O Play-Off (družstvá 1.-10.) štartujú hráči materských klubov za farmárske družstvá v zmysle ustanovení čl. 25, písm. g) SP SZĽH, najmä prvého odseku. V prípade štartu farmárskeho družstva v Play-Off Štvrťfinále, Semifinále, príp. Finále 1. HL SR 2011/2012 štart takýchto hráčov vo farmárskom družstve nie je povolený. Štart hráčov vo farmárskom družstve tiež nie je povolený v nadstavbovej časti sk. B "O Play-Out (11.-14.). Ďalšie dôležité upozornenia sú špecifikované v Rozpise súťaží SZĽH 2011/2012 v časti "Všeobecné ustanovenia platné pre všetky súťaže riadené SZĽH" a na www.szlh.sk v príslušnej súťaži a sú záväzné pre všetkých činovníkov, funkcionárov, kluby a hráčov. Aktualizované Stanovy, poriadky a smernice SZĽH sú prístupné na http://www.szlh.sk/riadenie-sutazi?__S0ViZHU7NT83PTgx-A2-v3. V prípade nerozhodného výsledku v riadnom hracom čase sa pokračuje ďalej v zmysle čl. 70 SP SZĽH (PREDLŽENIA), resp. čl. 71 SP SZĽH (SAMOSTATNÉ NÁJAZDY). Komisia rozhodcov SZĽH je povinná vydať a zverejniť pre všetky kluby a zainteresovaných prípady zamedzenia opakovaných faulov najneskôr do 30.8.2011. Termíny súťaže I. HL SR a asociačné termíny IIHF sú uvedené v TERMÍNOVNÍKU 1. HL SR 2011/2012.
 
Programy Majstrovstiev sveta seniorov, hráčov do 20, rokov, hráčov do 18 rokov, žien a žien do 18 rokov sú uvedené v Rozpise súťaží SZĽH 2011/2012 v časti Reprezentácie a v čase ich konania sú k dispozícii výstupy na  www.szlh.sk.
29.07.2011 15:28:36
Romi - Admin
Online hokejový manažér - zahraj sa na skutočného hokejového manažéra!
Admin: rominho22@azet.sk
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one