Bezpečnostná komisia SZĽH školila usporiadateľov a bezpečnostných manažérov hokejových klubov

BRATISLAVA (SZĽH) –  V dňoch 4.-6.júna Slovenský zväz ľadového hokeja organizoval v spolupráci so spoločnosťou VaSO spol. s.r.o., ktorá je držiteľom akreditácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky trojdňovú odbornú prípravu hlavných usporiadateľov a bezpečnostných manažérov v Dome Športu v Bratislave. Odborná príprava bola vykonaná v zmysle zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na ktorej sa zúčastnilo 34 delegátov z celého Slovenska.  
„Prednášky a praktické ukážky boli vykonané odbornými lektormi  na témy o právnej úprave súvisiacej s organizovaním podujatí. (Zákon o organizovaní športových podujatí, praktická aplikácia predpisov v ľadovom hokeji,  základy trestného práva, priestupkového práva, spolupráca s Policajným zborom). Ďalej sme usporiadateľom prednášali aj o verbálnej a neverbálnej komunikácii, či základných vedomostiach a praktických zručnostiach potrebných pre poskytnutie prvej pomoci. Rovnako sme sa zamerali aj na základné vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre zabezpečenie požiarnej ochrany i praktické riešenie modelových situácií,“ povedal Viliam Kasmány zo spoločnosti VaSO.
Skúšky pre získanie osvedčenia hlavného usporiadateľ a a bezpečnostného manažéra budú organizované 24. júna pred bezpečnostnou komisiou SZĽH, ktorej predsedom je Marek Bednárik a podpredsedom Roman Štamberský. „Keďže musíme dodržať predpísaný zákon, ktorý vošiel do platnosti 1. februára, je potrebné, aby všetky kluby mali zaškolených ľudí. Toto obdobie je vhodné na to, aby boli na svojich miestach zodpovední ľudia a mali všetky potrebné veci v „malíčku“. Od najbližšej sezóny bude podmienkou prítomnosť hlavného usporiadateľa či bezpečnostného manažéra na každom zápase,“ podotkol Roman Štamberský.
05.07.2014 10:37:06
Romi - Admin
Online hokejový manažér - zahraj sa na skutočného hokejového manažéra!
Admin: rominho22@azet.sk
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one