E-mail
Heslo
 
 
GELNICKÁ AMATÉRSKA HOKEJOVÁ LIGA
Pravidlá a smernice
Sezóna 2017/2018
1.ORGANIZÁCIA SÚŤAŽE
1.1.Mužstvá
 V „Gelnickej amatérskej hokejovej lige“ /ďalej len „GL AHL“/ bude v sezóne 2017/2018 štartovať 7 mužstiev :
1. Kamaráti
2. Veľký Folkmár
3. Panteri 
4. Margecany
5. Gl Pinguins
6. Kojšov
7. Kolinovce Fighters1.2.Výkonný výbor

    Predseda  -  Mgr. Peter Lukáč      (tel. 0907 956 106, mail:peterlukac80@centrum.sk)                                
    Členovia  -  Ing. Igor Hutka         (tel. 0905 514 965, igi.hutka@gmail.com)  
    Štatistik   -  Roman Hudák      
                       
 

 
 
 
 
1.3.Hrací system

  Základná časť  -  každé mužstvo odohrá v základnej časti 10 zápasov /2x s každým/
-dohromady sa odohrjú 2 kolá /viď. rozpis zápasov/                                                                   
  Play-off             - do „play-off“ postúpia prvé 2 mužstvo po základnej časti priamo do semifinále ako nasadené. Mužstvo, ktoré skončilo po základnej časti na prvom mieste bude nasadené do 1. semifinále priamo. Mužstvo, ktoré skončilo po základnej časti ako druhé bude nasadené priamo do 2. semifinále.                             -                                                                                                                      
 - 1. semifinále - 1. mužstvo po zákl.časti proti víťazovi prvého štvrťfinále
 - 2. semifinále - 2. mužstvo po zákl.časti proti víťazovi druhého štvťfinále

Štvrťfinále


1. štvrťfinále - mužstvo ktoré skončilo po základnej časti na 3. mieste proti mužstvu, ktoré skončilo po základnej časti na 6. mieste

2. štvrťfinále - mužstvo ktoré skončilo po základnej časti na 4. mieste proti mužstvu, ktoré skončilo po záklednej časti na 5. mieste

-finále - odohrajú víťazní semifinalisti
- v prípade nerozhodného výsledku v zápasoch play-off, budú následovať samostatné nájazdy po 3 /rôznych/ hráčoch z každého mužstva, v prípade že sa nerozhodne-po 1 hráčovi z každého mužstva, až do rozhodnutia /po prvých 3-och sériách môže hráč absolvovať aj viac nájazdov/
   

 1.4. Bodovací systém 
                                                                                                                
-Výhra: 2 body, remíza: 1 bod,  prehra: 0 bodov                                                                                    

-V priebežnej tabuľke o postavení mužstva v tabuľke rozhoduje: počet bodov, pri rovnosti počtu bodov dvoch a viacerých mužstiev, lepšie skóre
 

-V konečnej tabuľke (po zákl. časti) o postavení mužstva v tabuľke rozhoduje:
      počet bodov, pri rovnakom počte bodov dvoch mužstiev, bilancia zo vzájom-
     ných zápasov (počet výhier vo vzájomných zápasoch, skóre zo vzájomných
     zápasov)
  

   1.5.Hracie dni

    -Každé kolo bude rozložené do jedného celého kalendárneho týždňa (sobota – nedeľa)
    -Hracie dni určuje prevádzkovateľ zimného štadióna /viď.rozpis ľadovej plochy/
  

 
 1.6.Súpisky

   -Termín odovzdania súpisiek: najneskôr do 31.10.2017
   -Po termíne odovzdania súpisiek, ich už nie je možné dopľňať ani meniť 
   -Súpiska musí obsahovať min. 10 , max. 30 hráčov a 1 až 2 brankárov
   -Súpiska musí obsahovať mená hráčov, dátum narodenia, čísla dresov, označenie kapitána /C/, označenie 2 asistentov  /A/
 

- Žiadnemu hráčovi nie je dovolené, aby bol uvedený na 2, alebo viacerých súpiskách -  výnimku bude mať iba brankár.
 

- Za každé mužstvo môžu nastúpiť len tí hráči a brankári, ktorí sú uvedení na súpiske
 

-  V „GL AHL“ nemôže štartovať hráč starší ako 16 rokov (16 a viac), ktorý nastúpil v niektorej z posledných 5 sezón (od sez. 2012/2013) v súťažných zápasoch dorastu,juniorov,alebo seniorov, spadajúcich pod SZĽH, alebo ktorúkoľvek inú hokejovú federáciu
  -V „GL AHL“ môže štartovať hráč starší ako 16 rokov (16 a viac), ktorý nebol v posledných 5  sezónach (od sez. 2012/2013) registrovaný v súťažiach spadajúcich pod SZĽH, alebo ktorúkoľvek inú hokejovú federáciu
 

- Každá súpiska sa posudzuje a schvaľuje individuálne Výkonným výborom, až na základe schválenia súpisky Výkonným výborom, sa mužstvo stáva definitívnym účastníkom „GL AHL“ pre sezónu 2017/2018
 

 
 
1.7.Štartovný poplatok

  -Štartovný poplatok za účasť mužstva v „GL AHL“ je 150 euro na každé mužstvo, ktoré v sezóne 2016/17 štartovalo v „GL AHL
 
-Štartovný poplatok za účasť mužstva v „GL AHL“ je 150 euro na každé mužstvo, ktoré v sezóne 2016/17 neštartovalo v „GL AHL
  -Termín úhrady štartovného poplatku je najneskôr do 31.10. 2017
  -Štartovný poplatok odovzdá v stanovenom termíne kapitán každého mužstva predsedovi     
   Výkonného výboru
 

-Štartovný poplatok bude použitý na náklady spojené s chodom, a propagáciou ligy
- Ak mužstvo nenastúpi na zápas, ktorý bude daný už dopredu. Použije sa štarovný polatok daného mužstva na zaplatenie ľadovej plochy. Ak bude chcieť mužstvo pokračovať v GL AHL ďalej bude musieť znovu zapaltiť štartovný polatok vo výške 120 Eur.
 

-Úhrada štartovného poplatku v stanovenom termíne, a v stanovenej výške, je jednou z podmienok štartu mužstva v „GL AHL“ v sezóne 2017/18

                                                                                              2. ORGANIZÁCIA ZÁPASOV

-Hrací čas : 3 x 20 min. (hrubý čas)
-Čas na rozcvičku a nastúpenie mužstiev na modré čiary : 8 min.
-Čas na prestávku : 2 min.
-Čas na podanie rúk po zápase : 3 min.
-Úvodné buly sa vhadzuje najneskôr 8 min. po začiatku prenájmu ľadovej plochy

 
-V čase úvodného nástupu obidvoch mužstiev, musí byť na ľade min.5 korčuliarov a min.1  
brankár na strane každého mužstva
 

-Na zápas môžu nastúpiť len tí hráči, ktorí sú uvedení v súpiske
 

-Každé mužstvo musí mať k dispozícii 2 sady dresov – tmavé /príp.farebné/, biele /príp.svetlé/
 

-Mužstvo, ktoré je v rozpise zápasov uvedené ako domáce, obsadí v danom zápase striedačku pre domáce mužstvo, a nastúpi v tmavých /farebných/ dresoch , hosťujúce mužstvo nastúpi v bielych /svetlých/ dresoch
 

-Úhradu nákladov spojených so zápasom – prenájom ľadovej plochy , rozhodca 10 €, časomiera 5 €- si rozdelia obidve mužstvá na polovicu
 

-Úhradu nákladov spojených so zápasom  zaplatí za obidve mužstvá naraz kapitán toho mužstva, ktoré je v rozpise zápasov uvedené ako domáce, pokiaľ sa nedohodnú inak
 

-Kapitán domáceho mužstva odošle štatistiky zo zápasu administrátorovi webstránky najneskôr do 24 hod. od skončenia zápasu. V opačnom prípade bude danému mužstvu udelená pokuta 10 euro, ktorá bude použitá na náklady spojené s organizáciou súťaže.Pokuta musí byť uhradená do nasledujúceho zápasu daného mužstva predsedovi, príp. inému členovi Výkonného výboru.
 

-Zápasy „GL AHL“ rozhoduje 1 rozhodca
2.1.Pravidlá hry

-V hre je zakázaný akýkoľvek úmyselný fyzický stret dvoch , a viacerých hráčov
 

-Akýkoľvek úmyselný fyzický stret dvoch , a viacerých hráčov sa považuje za faul, podľa po-
súdenia rozhodcu
 

-V hre je zakázaná strela golfovým úderom, tzv. „príklep“
 

- doplnok k Pravidlam a smerniciam GL AHL 2017/18, "bod 2.1. Pravidla hry" :

- V prípade vyhodenia puku cez všetky čiary, musí mužstvo, ktoré puk vyhodilo umožnit superovi vyviesť puk do stredneho pásma (t.z. cez modru čiaru), v opačnom prípade bude situacia posúdená ako klasicky "icing", a buly sa bude vhadzovať v obrannom pásme mužstva, ktoré puk vyhodilo.
- Hráč, ktorý pri takejto situacii vyvaža puk z vlastnej tretiny, musí vlastnu tretinu opustiť čo najrychlejšie, a nesmie urobiť pohyb s pukom smerom nazad ku vlastnej bráne. V prípade že urobí pohyb smerom ku vlastnej bráne, bude situácia posúdená ako zdržiavanie hry, a bude nariadene trestné strieľanie proti mužstvu, ktorého hráč puk vyvážal (neplatí, ak bude napádaný ešte pred modrou čiarou).
 

-Ostatné pravidlá ostávajú rovnaké, ako v súťažiach SZĽH 
                                                                                         
2.2.Tresty


-Pri akomkoľvek úmyselnom fyzickom strete, alebo faule, ktorý bude odpískaný rozhodcom,bude následovať trestné strieľanie (2 min menší trest si hráč odpyká na trestnej lavici) v prospech mužstva faulovaného hráča
 

-Pri strele golfovým úderom bude následovať vhadzovanie v pásme družstva, ktoré sa previnilo.
 

-Rozhodca má právo posúdiť, či je strela golfovým úderom natoľko nebezpečná, aby bolo po nej potrebné vhadzovat puk v pásme družstva, ktoré sa previnilo.
 

-Trestné strieľanie musí absolvovať len ten hráč, ktorý bol faulovaný , iný hráč môže realizovať trestné strieľanie len v takom prípade, že faulovaný hráč je zranený, a rozhodca usúdi, že nie je schopný v danom momente trestné strieľanie realizovať
 

-Pri úmyselnom a mimoriadne nebezpečnom fyzickom napadnutí hráča, a taktiež pri fyzickom, alebo slovnom napadnutí rozhodcu, môže rozhodca vylúčiť hráča do konca zápasu
 

-O prípadnom dištanci pre hráča, ktorý bol vylúčený do konca zápasu, rozhodne Výkonný výbor, ktorý sa bude opierať v prvom rade o výpoveď rozhodcu k danému incidentu, príp. aj o výpovede ostatných svedkov incidentu
 

-Pri vylúčení hráča do konca zápasu, sa musí Výkonný výbor ohľadom posúdenia celej situácie  stretnúť do nasledujúceho zápasu mužstva daného hráča, a musia sa ho zúčastniť min. 3 členovia. V opačnom prípade má tento hráč „stop“ na 1 nasledujúci zápas.
 

-V prípade že hráč, ktorý dostal trest  na 1 ,príp. viac zápasov, aj napriek tomuto trestu nastúpi na nasledujúci zápas, tento zápas bude automaticky skontumovaný v neprospech mužstva daného hráča.
 

-V prípade, že pri úvodnom nástupe, a hvizde rozhodcu nie je na ľade v niektorom z mužstiev min. 5 hráčov a 1 brankár, zápas bude skontumovaný v jeho neprospech 0:5. Náklady spojené so zápasom  sa aj  v takomto prípade hradia na polovicu
 

-V prípade, že za niektoré z mužstiev nastúpi hráč, ktorý nie je na súpiske, bude následovať kontumácia v neprospech tohto mužstva 0:5
 

-Rozhodca je oprávnený, na podnet niektorého z kapitánov, skontrolovať bezprostredne po zápase totožnosť hráča na základe dokladu totožnosti, u ktorého je podozrenie, že nastúpil neoprávnene
 

-Pri neprístojnom správaní sa viacerých hráčov z oboch mužstiev, je rozhodca oprávnený predčasne ukončiť tento zápas. Náklady spojené so zápasom ,uhradia v takomto prípade obidve mužstvá na polovicu. V prípade predčasného ukončenia zápasu, ostáva v platnosti výsledok, ktorý bol v čase jeho ukončenia.

                                                   

 
 
 

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

-Výkonný výbor si vyhradzuje právo neprijať do „GL AHL“ také mužstvo, ktoré bude mať na súpiske príliš veľký počet bývalých aktívnych hráčov /podľa posúdenia Výkonného výboru/. V takomto prípade musí také mužstvo upraviť /resp. zmeniť/ svoju súpisku podľa pokynov Výkonného výboru, až následne sa stane definitívnym účastníkom
GL AHL
 

-Celkový víťaz „GL AHL“ získa na konci sezóny putovný pohár, ktorý mu ostáva do konca mesiaca August 2018. Do konca mesiaca August 2018 mužstvo odovzdá tento pohár vedeniu  „GL AHL“ . V prípade nevrátenia , alebo vážneho poškodenia pohára, bude danému mužstvu uložená pokuta 100 Eur, ktorá bude použitá na náhradu spôsobenej škody.
 

-Každý hráč musí mať kompletnú hokejovú výstroj, vrátane prilby
 

-Štart hráča mladšieho ako 18 rokov je povolený len so súhlasom min. 1 rodiča. Pri neúčasti rodiča na zápase musí byť tento súhlas písomný, a hráč ho musí odovzdať kapitánovi svojho mužstva
 

-Výkonný výbor si vyhradzuje právo pri opakovanom neprístojnom správaní sa niektorého hráča, príp. mužstva, vylúčiť tohto hráča, resp. celé mužstvo, zo súťaže do konca sezóny. V takomto prípade musí takýto postup schváliť všetci 3 členovia Výkonného výboru
 

-Každý hráč , ktorý štartuje v „GL AHL“, sa zaväzuje dodržiavať pravidlá a zásady „fair-play“, rešpektovať a chrániť zdravie svoje, ako aj ostatných hráčov na ľade, a plne rešpektovať rozhodnutia rozhodcu, príp. Výkonného výboru
 

-Každý hráč, ktorý štartuje v „GL AHL“ sa zaväzuje dodržiavať zásady slušného správania v  šatni, a ostatných priestoroch Zimného štadióna, neničiť interiér šatne a ostatných priestorov Zimného štadióna, neohovárať a neosočovať hráčov iných mužstiev na sociálnych sieťach, príp. médiách a pod. V opačnom prípade môže za takéto správanie udeliť Výkonný výbor jednotlivcovi trest na 1 a viac zápasov
 

-Každé mužstvo sa riadi týmito Pravidlami a smernicami „GL AHL“, ako aj pokynmi , rozhodnutiami a disciplinárnymi opatreniami Výkonného výboru                                                                                                                                      

Kapitán každého mužstva sa svojím podpisom zaväzuje oboznámiť všetkých hráčov svojho mužstva s týmito smernicami a pravidlami „GL AHL
Taktiež sa svojim podpisom zaväzuje, že on ako aj jeho mužstvo bude tieto smernice plne rešpektovať a riadiť sa podľa nich.

 
Na stiahnutie
Admin: rominho22@azet.sk
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one